نحوه درآمد زایی از یوتیوب

ویدئوهای DIY (خودت انجام بده) در یوتیوب و در دسترس بودن ابزارهای موردنیاز برای ساختن این فیلم ها تاثیر زیادی بر درک عمومی از سرگرمی های بصری داشته اند.

شاید این مطلب کمی اغراق آمیز باشد اما توجه داشته باشید که تقریبا در هر دقیقه ۳۰۰ ساعت محتوای جدید در یوتیوب آپلود می شود و روزانه تقریبا ۴ میلیارد وبدئو در این سایت مشاهده می شود. آیا هیچ برنامه تلویزیونی توانسته است به این اعداد و ارقام دست یابد؟

ادامه مطلب